Studie en werkboek kosten en baten met beleid

Auteur: Peter Verstegen

ISBN13: 9789035227644

Kosten en baten met beleid maakt bedrijfseconomische lesstof toegankelijk voor mensen met minder financi\xeble affiniteit. Dit studieboek behandelt de belangrijkste bedrijfseconomische en financi\xeble aspecten van de dienstverlening. In combinatie met het gelijknamige werkboek is deze leermethode geschikt voor alle studenten die een opleiding volgen in de dienstverlenende sector. Het biedt alle stafmedewerkers en leidinggevenden een goede ori\xebntatie op de financi\xeble aspecten van hun organisatie. Financieel management is niet altijd gemakkelijk te doorgronden vanwege het jargon en de cijfermatige benadering. Dit boek maakt financieel management transparanter door begrippen compact en helder uit te leggen aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de dienstverlening. De cijfermatige benadering wordt toegankelijk door de ruime hoeveelheid oefenmateriaal, waarbij het rekenwerk ondergeschikt is aan het begrip van de financi\xeble termen. Net als voorgaande drukken behandelt deze vijfde druk de economische grondbeginselen van de dienstverlening. Diverse hoofdstukken zijn echter op verschillende plaatsen aangevuld met actuele praktijkvoorbeelden en trends in de dienstverlening. Bovendien is ditmaal gekozen voor een praktische scheiding van leer- en oefenmateriaal in twee aparte uitgaven. Samen vormen zij een complete methode die behalve voor klassikaal onderwijs ook zeer bruikbaar is voor zelfstudie en docentonafhankelijk onderwijs.\r\nKosten en baten met beleid, werkboek\r\nIn het modern onderwijs ligt de nadruk op docentonafhankelijk leren. De docent geeft in beperkte mate instructie, wat van u als student vereist dat u zelfstandig kunt leren. Het werkboek Kosten en baten met beleid is speciaal ontwikkeld om u te ondersteunen bij deze vorm van zelfstandig leren. Het bevat zowel individuele opdrachten als oefenmateriaal voor zelfstandige studiegroepen. De theorie uit het gelijknamige studieboek wordt in dit werkboek toegelicht met praktische cases en oefenopdrachten. Naast algemene richtlijnen en adviezen voor het bestuderen van de verschillende hoofdstukken, treft u in dit werkboek de uitwerking van de verwerkingsvraagstukken uit het studieboek. Bovendien is bij elk hoofdstuk een speciale groepsopdracht opgenomen voor extra oefening. U kunt uw begrip van de leerstof per hoofdstuk van het studieboek controleren door middel van een meerkeuzetoets.\r\nWerkboek en studieboek vormen samen de complete leermethode die u inzicht geeft in het financieel management voor de dienstverlenende sector.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 26.99 Naar website