Evidence based tandheelkunde

Auteur: Allan Hackshaw

ISBN13: 9789031352272

Evidence based tandheelkunde 1e druk is een boek van Allan Hackshaw uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031352272 <br /><br />Evidence-based tandheelkunde - een inleiding, de eerste Nederlandstalige uitgave over dit actuele onderwerp, stelt zowel studenten als professionals in staat zich een beeld van deze specifieke beroepsmethodiek te vormen. Wie nog niet vertrouwd is met de evidence-based benadering van tandheelkunde en het belang daarvan voor de praktijk, doet met dit boek als introductie de juiste keuze. Met tandheelkundige literatuur als uitgangspunt vormen diverse hoofdstukken een leidraad voor interpretatie van publicaties. Uiteraard staat de tandheelkunde steeds centraal in zowel het onderwerp van de publicatie als de onderzoeksopzet.<br /><br />Elk hoofdstuk is identiek opgezet en nodigt uit tot systematisch lezen en interpreteren van wetenschappelijke literatuur en commerci\xeble productinformatie. Evidence-based tandheelkunde vormt hierdoor een onmisbaar instrument voor het juist interpreteren van onderzoekspublicaties en de implicaties hiervan voor de tandartspraktijk.<br /><br />In dit boek vindt u:<br />- wetenschappelijke publicaties die als praktisch voorbeeld worden besproken;<br />- een uiteenzetting van veel voorkomende onderzoeksvormen in de tandheelkunde;<br />- uitleg van basisconcepten en kernbegrippen uit statistiek en epidemiologie;<br />- aanwijzingen voor beoordeling van de onderzoeksvraag, onderzoeksopzet, sterke en zwakke punten van een onderzoek en de klinische relevantie daarvan;<br />- tabellen, kaders en figuren die de kern van de informatie tonen; praktische schema's die de lezer kan gebruiken of overnemen voor analyse van wetenschappelijk onderzoek.<br /><br />Het boek is bestemd voor tandarten en studenten tandheelkunde.<br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 21.48 Naar website