Gids Voor Het Burgelijk Procesrecht

Auteur: A.L.H. Ernes

ISBN13: 9789035243965

Burgerlijk procesrecht wordt gezien als het formele gedeelte van het privaatrecht; het heeft zowel verwezenlijking als aanvulling van het materi\xeble privaatrecht tot doel. Deze gids heeft als functie ondersteuning te bieden bij het bestuderen van het burgerlijk procesrecht en sluit aan bij de 22ste druk van het boek 'Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht' van Hugenholtz/Heemskerk. De student verwerft niet alleen theoretisch maar ook praktisch inzicht in de formele oplossing van geschillen, voortvloeiend uit het materi\xeble privaatrecht. Mede om dit doel te bereiken zijn de in het boek opgenomen opgaven veelal als open vragen geformuleerd. Verder zijn aan het eind van elk hoofdstuk toetsen opgenomen met een terugkoppeling. Als afsluiting van het boek is een eindtoets gemaakt, die bestaat uit dertig meerkeuzevragen. Op deze wijze kan de student actief omgaan met de stof.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 11.49 Naar website